• มุ่งเน้นที่ลูกค้า
  • เสริมสร้างความมีชีวิตชีวาขององค์กร
  • ให้ความสนใจกับการจัดการกระบวนการ
  • เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

"ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการกับลูกค้าของเราเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาว"