SPMเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ"โครงการ ๑๐๑ อาชีพ" (2019-08-28)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา กำหนดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ "๑๐๑" อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ

(2019-02-28)

แผนฟื้นฟูกิจการ 10 Oct 2018.pdf

งานบวชแม่น้ำบางปะกง @บ้านปลาธนาคารปู ปีที่ 4 (2018-12-11)

พนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการงานบวชแม่น้ำบางปะกง @บ้านปลาธนาคารปู ปีที่ 4 ณ บ้านปลาธนาคารปู วัดคงคาราม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 1 ธันวาคม 2561

โครงการ จัดสร้าง บ้านปลา แหล่งอาหารโลมา หน้าวัดคงคาราม เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน (2017-04-18)

พนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ จัดสร้าง บ้านปลา แหล่งอาหารโลมา หน้าวัดคงคาราม เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ณ วัดคงคาราม (วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 9 สิงหาคม 2559

สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ปูแสม (2012-06-10)

สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ปูแสม โดยอนุมัติงบประมาณจำนวน 10,000 บาท ในการจัดกิจกรรม เป็นประจำทุกปี ให้กับชุมชนหมู่1 ต.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรระบบนิเวศน์ทรัพยากรชายฝั่งแหล่งหากินโลมา ป่าชายเลน สัตว์น้ำ (2012-06-10)

โดย SPM ได้จัดวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความรับผิดชอบต่อสังคม" เพื่อสร้างเครือข่าย CSR ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น พร้อมกับแนะนำโครงการไข่เค็มฝุ่นเกลือ ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ซึ่งเป็นโครงการสร้างอาชีพที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 273,000 บาท (2012-05-20)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 273,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการวางท่อน้ำประปาเข้าสู่ชุมชนหมู่ 14 บ้านคลองผีขุด

Thailand Energy Awards 2011 (2012-04-27)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 57 ถึง 2 ปีซ้อน ด้านบุคลากร ประเภทผู้บริหารในปี 2010 และในปี 2011 ได้รับรางวัลผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและทีมงานด้านพลังงาน ถึง 2 รางวัลด้วยกัน

Walk Rally Activity 2011 (SPM) (2012-04-22)

กิจกรรม Walk Rally Activity 2011 สำหรับปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร ให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ และส่งเสริมเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Total Energy Management : TEM 10 (2012-04-19)

การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ (Total Energy Management : TEM 10) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 จ.ชลบุรี

60+ Earth Hour. 30 March 2012 (2012-03-30)

สหวิริยาเพลทมิลร่วมรณรงค์ปิดไฟ เวลา 20.30 - 21.30 น. ในวันที่ 30 มีนาคม 2012

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าเยี่ยมชม บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) (2012-01-30)

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

Total 58 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>

สำหรับเจ้าหน้าที่