กิจกรรมบริจาคโลหิต (2021-12-25)

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

"โครงการบ้านปลา ธนาคารปู" (2021-12-09)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการบ้านปลา ธนาคารปู"

สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 (2021-12-08)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเงินในการจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)

กิจกรรมการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (2021-10-04)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

บ้านปลาธนาคารปู (2020-12-10)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบวชแม่น้ำบางปะกง ครั้งที่ 7 ณ วัดคงคาราม(บน) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อม (2020-09-08)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางบริษัทฯ ได้เข้าเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อม "แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะฉุุกเฉินจากอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

กิจกรรมบริจาคโลหิต (2020-02-03)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2019-12-11)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ วัดคงคาราม(บน) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

SPMเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ"โครงการ ๑๐๑ อาชีพ" (2019-08-28)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา กำหนดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ "๑๐๑" อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ

(2019-02-28)

แผนฟื้นฟูกิจการ 10 Oct 2018.pdf

งานบวชแม่น้ำบางปะกง @บ้านปลาธนาคารปู ปีที่ 4 (2018-12-11)

พนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการงานบวชแม่น้ำบางปะกง @บ้านปลาธนาคารปู ปีที่ 4 ณ บ้านปลาธนาคารปู วัดคงคาราม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 1 ธันวาคม 2561

โครงการ จัดสร้าง บ้านปลา แหล่งอาหารโลมา หน้าวัดคงคาราม เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน (2017-04-18)

พนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ จัดสร้าง บ้านปลา แหล่งอาหารโลมา หน้าวัดคงคาราม เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ณ วัดคงคาราม (วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 9 สิงหาคม 2559

Total 66 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>

สำหรับเจ้าหน้าที่