สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ปูแสม (2012-06-10)

สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ปูแสม โดยอนุมัติงบประมาณจำนวน 10,000 บาท ในการจัดกิจกรรม เป็นประจำทุกปี ให้กับชุมชนหมู่1 ต.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรระบบนิเวศน์ทรัพยากรชายฝั่งแหล่งหากินโลมา ป่าชายเลน สัตว์น้ำ (2012-06-10)

โดย SPM ได้จัดวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความรับผิดชอบต่อสังคม" เพื่อสร้างเครือข่าย CSR ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น พร้อมกับแนะนำโครงการไข่เค็มฝุ่นเกลือ ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ซึ่งเป็นโครงการสร้างอาชีพที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 273,000 บาท (2012-05-20)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 273,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการวางท่อน้ำประปาเข้าสู่ชุมชนหมู่ 14 บ้านคลองผีขุด

Thailand Energy Awards 2011 (2012-04-27)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 57 ถึง 2 ปีซ้อน ด้านบุคลากร ประเภทผู้บริหารในปี 2010 และในปี 2011 ได้รับรางวัลผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและทีมงานด้านพลังงาน ถึง 2 รางวัลด้วยกัน

Walk Rally Activity 2011 (SPM) (2012-04-22)

กิจกรรม Walk Rally Activity 2011 สำหรับปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร ให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ และส่งเสริมเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Total Energy Management : TEM 10 (2012-04-19)

การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ (Total Energy Management : TEM 10) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 จ.ชลบุรี

60+ Earth Hour. 30 March 2012 (2012-03-30)

สหวิริยาเพลทมิลร่วมรณรงค์ปิดไฟ เวลา 20.30 - 21.30 น. ในวันที่ 30 มีนาคม 2012

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าเยี่ยมชม บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) (2012-01-30)

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

SPM ร่วมกับ SSS และ SHB บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับโรงเรียนสงเคราะห์ผู้พิการทางสายตา พญาไท (2012-01-18)

SPM ร่วมกับ SSS และ SHB บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับโรงเรียนสงเคราะห์ผู้พิการทางสายตา พญาไท

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือสหวิริยาบางปะกง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2555 (2012-01-12)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือสหวิริยาบางปะกง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2555 โดยมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน และของใช้ที่จำเป็นให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่บางปะกง

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชนเพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำบางปะกง (2012-01-05)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชนเพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำบางปะกง ร่วมกับ มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งตนเองได้

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดบนประจงอนุสรณ์ (2011-10-29)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) และบริษัท บี.พี.ไวร์ร็อท จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบนประจงอนุสรณ์

Total 66 Record : 6 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>

สำหรับเจ้าหน้าที่