SPM ร่วมกับ SSS และ SHB บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับโรงเรียนสงเคราะห์ผู้พิการทางสายตา พญาไท (2012-01-18)

SPM ร่วมกับ SSS และ SHB บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับโรงเรียนสงเคราะห์ผู้พิการทางสายตา พญาไท

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือสหวิริยาบางปะกง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2555 (2012-01-12)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือสหวิริยาบางปะกง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2555 โดยมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน และของใช้ที่จำเป็นให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่บางปะกง

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชนเพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำบางปะกง (2012-01-05)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชนเพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำบางปะกง ร่วมกับ มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งตนเองได้

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดบนประจงอนุสรณ์ (2011-10-29)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) และบริษัท บี.พี.ไวร์ร็อท จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบนประจงอนุสรณ์

CSR-DIW Continuous Awards 2011 & CSR DIW In Supply Chain Awards 2011 (2011-10-28)

สหวิริยาเพลทมิล ขยายเครือข่ายดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับบริษัทในเครือสหวิริยา ที่เป็นบริษัทคู่ค้า ในการเข้าร่วมโครงการ CSR 2011

บริจาคโลหิตร่วมกับเทศบาลตำบลบางปะกง (2011-10-07)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับเทศบาลตำบลบางปะกง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

การเผยแพร่การดำเนินงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (2011-10-01)

ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในปี2551 ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน เนื่องในโอกาสวันเด็ก ประจำปี 2554 (2011-10-01)

กิจกรรม Teach & Take เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สหวิริยามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (2011-10-01)

เนื่องด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย ในหลายพื้นที่ ทางบริษัทสหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บี.พี.ไวร์ร็อท จำกัด จึงได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับหลายหน่วยงานราชการในพื้นที่บางปะกง เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือต่อไป

สนับสนุนถังเก็บน้ำจุลินทรีย์ ให้กับเทศบาลบางปะกง (2011-09-30)

สนับสนุนถังเก็บน้ำจุลินทรีย์ ให้กับเทศบาลบางปะกง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554

Clean up World Day 2011 (2011-09-26)

17 กันยายน 2554 เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล โดยทางบริษัท สหวิริยาเพลทมิลจำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์และสนับสนุนทงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ณ วัดกลางบางปะกงด้วย

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) (2011-09-26)

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่แนวทางของการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Total 58 Record : 5 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>

สำหรับเจ้าหน้าที่