บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเหล็ก ของเครือสหวิริยา ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่น ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ดำเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ป้อนสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างต่าง ๆ ด้วย กำลังการผลิตปีละ 652,000 ตัน อ่านต่อ
 
84


แผนฟื้นฟูกิจการ 10 Oct 2018.pdf  

70

โครงการ จัดสร้าง บ้านปลา แหล่งอาหารโลมา หน้าวัดคงคาราม เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
พนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ จัดสร้าง บ้านปลา แหล่งอาหารโลมา หน้าวัดคงคาราม เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ณ วัดคงคาราม (วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 9 สิงหาคม 2559  

64

สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ปูแสม
สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ปูแสม โดยอนุมัติงบประมาณจำนวน 10,000 บาท ในการจัดกิจกรรม เป็นประจำทุกปี ให้กับชุมชนหมู่1 ต.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
Visits