บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเหล็ก ของเครือสหวิริยา ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่น ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ดำเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ป้อนสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างต่าง ๆ ด้วย กำลังการผลิตปีละ 652,000 ตัน อ่านต่อ