บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเหล็ก ของเครือสหวิริยา ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่น ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ดำเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ป้อนสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างต่าง ๆ ด้วย กำลังการผลิตปีละ 652,000 ตัน อ่านต่อ
 
92

SPMเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ"โครงการ ๑๐๑ อาชีพ"
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา กำหนดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ "๑๐๑" อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ  

84


แผนฟื้นฟูกิจการ 10 Oct 2018.pdf  

87

งานบวชแม่น้ำบางปะกง @บ้านปลาธนาคารปู ปีที่ 4
พนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการงานบวชแม่น้ำบางปะกง @บ้านปลาธนาคารปู ปีที่ 4 ณ บ้านปลาธนาคารปู วัดคงคาราม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 1 ธันวาคม 2561  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visits