บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเหล็ก ของเครือสหวิริยา ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่น ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ดำเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ป้อนสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างต่าง ๆ ด้วย กำลังการผลิตปีละ 652,000 ตัน อ่านต่อ
 
109

กิจกรรมบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

107

"โครงการบ้านปลา ธนาคารปู"
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการบ้านปลา ธนาคารปู"  

106

สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเงินในการจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)