บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2532 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินการผลิตและจำหน่ายเหล็กรีดร้อนจากวัตถุดิบเหล็กแผ่น โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทางด้านการผลิตเหล็กจากญี่ปุ่น และไต้หวัน ซึ่งขณะนี้ทางบริษัท ฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครงานหลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

 
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
สาขา
เพศ
อายุ
รายละเอียดงาน

รับสมัครทั้งหมด 0 ตำแหน่ง

 

สวัสดิการ :   ที่พัก, รถรับ - ส่ง, เบี้ยขยัน, เครื่องแบบในการทำงาน, โบนัสประจำปี และอื่นๆ ที่ตามกฎหมายกำหนด

หรือสมัครทาง    สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายและหลักฐานการสมัครงานมาที่ Laksika Simsiriwat ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 160 ม.14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทร.(66) 38 090832-5 โทรสาร (038) 531635
E-Mail : Laksika.s@spm-plate.com

สำหรับเจ้าหน้าที่   Login