บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2532 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินการผลิตและจำหน่ายเหล็กรีดร้อนจากวัตถุดิบเหล็กแผ่น โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทางด้านการผลิตเหล็กจากญี่ปุ่น และไต้หวัน ซึ่งขณะนี้ทางบริษัท ฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครงานหลายอัตรา ซึ่งมีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

 
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
สาขา
เพศ
อายุ
รายละเอียดงาน