Walk Rally Activity 2009 (2009-07-04)

ด้วยบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอยู่อย่างเท่าเทียมกันในสังคมและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

งานประเพณีวันสงกรานต์ (ไหว้ศาลพ่อปู่) (2009-04-17)

เมื่อวันที่ 16 - 17 เมษายน 2552 เป็นประเพณีวันสงกรานต์ของคนไทย ชุมชนบางปะกง หมู่ 14 ได้จัดงานประเพณีประจำปีขึ้น เช่น งานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานไหว้พระประจำปี 2552 ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด) และงานไหว้ศาลพ่อปู่

การสร้างความตระหนักและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (2009-04-10)

ทางบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นสำนึกการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานในองค์กร และผู้สนใจ ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์และช่วยกันพัฒนาสังคม ชุมชนในด้านต่างๆ

CSR - DIW 2551 (2009-04-09)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 2552 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อสัมมนาและอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกว่า 110 แห่งทั่วประเทศ

Coaching CSR-DIW (2009-04-09)

การเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีการ Kick – off ไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 นั้น ทางคณะผู้ตรวจสอบได้กำหนดแนวทางและจัดทีมวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เข้ามาช่วยแนะนำแนวทางในการดำเนินงานตามหัวข้อหลักของ CSR – DIW

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานควบคุม (กลุ่มภาคตะวันออก) (2008-10-02)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มภาคตะวันออก) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 เพื่อดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เข้ารับธง โครงการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (2008-09-02)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีรับมอบธงและเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์ เป็นที่เรียบร้อย โดยในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 อุตสาหกรรมด้วยกัน ซึ่งบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 5 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนการจัดสร้างอาคารจัตุรมุข (2008-09-02)

คุณทวีเดช ปิติชัยชาญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหวิริยาเพลทมิลจำกัด (มหาชน) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 เพื่อมอบเงินแ จำนวน 500,000 บาท พร้อมกับรับของที่ระลึกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิต (2008-08-28)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 พนักงานบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก ณ. หอประชุมอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ (2008-08-25)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง และผู้นำชุมชน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่หมู่ 14 ตามโครงการ คืนความอบอุ่นสู่ชุมชน เพื่อเป็นการมอบความห่วงใยและความอบอุ่นให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับสังขารและโรคภัยไข้เจ็บ

ร่วมประกอบพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (2008-08-12)

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหามาหาราชินี” และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี บริษัท ฯ จึงได้เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง ประกอบพิธีถวายพระพร ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง พร้อมกันนี้ ได้ร่วมจัดอาหารเลี้ยงประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าวด้วย

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลแก่ธรรมชาติ (2008-08-11)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลแก่ธรรมชาติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 76 พรรษา ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2551 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศน์ให้กับเยาวชน ณ. โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Total 66 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] Next>>

สำหรับเจ้าหน้าที่