กิจกรรมวันเข้าพรรษา (2011-07-14)

กิจกรรมวันเข้าพรรษา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ร่วมกับหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา ในพื้นที่บางปะกง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

SPM สร้างจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน (2011-06-28)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำนุบำรุงโบราณสถาน เช่น ทำความสะอาดห้องน้ำ กวาดลานวัด เก็บขยะ ณ บริเวณวัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (ผีขุด)

CSR-DIW Continuous Awards 2010 (2011-01-26)

การสัมมนาเผยแพร่การดำเนินงาน พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW 2010

Thailand Energy Awards 2010 (2010-10-27)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากการประกวด Thailand Energy Awards 2010 ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุมดีเด่น คือ คุณเฉิน หมิง ฉวน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) (2009-12-30)

ร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของโรงงาน อุตสาหกรรมต่อสังคม เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มภาคตะวันออก) (2009-12-13)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มภาคตะวันออก) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนการจัดสร้างอาคารจัตุรมุข (2009-12-12)

คุณทวีเดช ปิติชัยชาญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 เพื่อมอบเงินแ จำนวน 500,000 บาท พร้อมกับรับของที่ระลึกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

MS-QWL (2009-10-27)

จากการดำเนินงานภายในขององค์กรของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการดำเนินงานระบบ MS-QWL (แบบ Full Version) มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิต การทำงานในสถานประกอบการ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

CSR-DIW 2552 (2009-09-22)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

กิจกรรม S.H.E. Week for our life. (2009-07-14)

"กิจกรรม S.H.E. Week for our life." เป็นกิจกรรมภายใต้งานเปิดตัวโครงการ KICK - OFF (CSR-DIW) ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 หลังจากคุณทวีเดช ปิติชัยชาญกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 และได้ดำเนินงานมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

โครงการ TEACH & TAKE (2009-07-10)

เนื่องจากทางบริษัทฯ มีนโยบายด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนงานพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแนะนำและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถให้กับเยาวชน ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา (2009-07-10)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมงานแห่เทียนพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนบางปะกง ในโอกาสวันเข้าพรรษาซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมกันมากมาย

Total 66 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] Next>>

สำหรับเจ้าหน้าที่