“ คืนชีวิต คืนผืนป่า คืนโลมา สู่สายน้ำ (Cleanup World Day) ” ” ครั้งที่ 2 (2011-09-17)

“ คืนชีวิต คืนผืนป่า คืนโลมา สู่สายน้ำ (Cleanup World Day) ” ” ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 โดยมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกาษาเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

SPM ร่วมสนับสนุนงบประมาณสร้างฝายชะลอขยะ (2011-09-05)

SPM ร่วมสนับสนุนงบประมาณสร้างฝายชะลอขยะ ร่วมกับครือข่ายเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางปะกง

S.H.E.Week for our life 2011 (2011-07-28)

กิจกรรม S.H.E.Week for our life 2011 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนภายในองค์กร

ทูลเกล้าถวายฯ โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการ To be number One (2011-07-14)

เมื่อวันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2554 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be number One ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา (2011-07-14)

กิจกรรมวันเข้าพรรษา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ร่วมกับหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา ในพื้นที่บางปะกง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

SPM สร้างจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน (2011-06-28)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำนุบำรุงโบราณสถาน เช่น ทำความสะอาดห้องน้ำ กวาดลานวัด เก็บขยะ ณ บริเวณวัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (ผีขุด)

CSR-DIW Continuous Awards 2010 (2011-01-26)

การสัมมนาเผยแพร่การดำเนินงาน พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW 2010

Thailand Energy Awards 2010 (2010-10-27)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากการประกวด Thailand Energy Awards 2010 ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุมดีเด่น คือ คุณเฉิน หมิง ฉวน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) (2009-12-30)

ร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของโรงงาน อุตสาหกรรมต่อสังคม เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มภาคตะวันออก) (2009-12-13)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มภาคตะวันออก) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนการจัดสร้างอาคารจัตุรมุข (2009-12-12)

คุณทวีเดช ปิติชัยชาญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 เพื่อมอบเงินแ จำนวน 500,000 บาท พร้อมกับรับของที่ระลึกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

MS-QWL (2009-10-27)

จากการดำเนินงานภายในขององค์กรของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการดำเนินงานระบบ MS-QWL (แบบ Full Version) มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิต การทำงานในสถานประกอบการ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Total 58 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>>

สำหรับเจ้าหน้าที่