บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิต (2008-08-08)

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 พนักงา นบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิตกับเทศบาลตำบลบางปะกง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาคม มหาราชินี” ณ. ศาลาเอนกประสงค์วัดกลางบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม "สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" (2008-08-05)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม "สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" โดยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน และร่วมเดินรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายน 2550

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา (2008-06-27)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีไหว้ครู กับ โรงเรียนวัดบน “ประจงอนุสรณ์” บางปะกง และในโอกาสเดียวกันได้จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (2008-06-27)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงบประมาณในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 5,000 บาท ณ. ศาลาเอนกประสงค์วัดกลางบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้ชื่อโครงการ JUST SAY NO LIFE FOR YOUNGS 2008 เพื่อเป็นการรวบพลังมวลชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมกันนี้ได้ร่วมจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการ และจัดเกมส์ให้กับเยาวชนได้ร่วมสนุกสนาน ” ณ. ศาลาเอนกประสงค์วัดกลางบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” (2008-06-26)

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2551 ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร คุณทวีเดช ปิติชัยชาญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวลดล้อม โดยมีคุณสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียนแก่ "โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง" (2008-06-25)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียนแก่ "โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง" ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ต. บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยทำการมอบเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2551

Total 66 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6

สำหรับเจ้าหน้าที่