งานบวชแม่น้ำบางปะกง @บ้านปลาธนาคารปู ปีที่ 4  
บริษัทสหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) พนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการงานบวชแม่น้ำบางปะกง @บ้านปลาธนาคารปู ปีที่ 4 ณ บ้านปลาธนาคารปู วัดคงคาราม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการโดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561