บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือสหวิริยาบางปะกง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2555  
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือสหวิริยาบางปะกง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2555 โดยมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน และของใช้ที่จำเป็นให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่บางปะกง อาทิ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ ,โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง, โรงเรียนวัดบนประจงอนุสรณ์ ,โรงเรียนบวรวิทยายน 3 (วัดล่าง) และสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกง เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านการเรียน การศึกษา และสุขภาวะทางใจและกายที่สมบูรณ์