Thailand Energy Awards 2011  
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากการประกวด Thailand Energy Awards 2011 โดยได้รับรางวัลถึง 2 ประเภท คือ 1. ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ได้แก่ คุณกานต์ แสงทอง ตัวแทนผู้บริหารด้านการจัดการพลังงาน 2. ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงาน ผู้ขึ้นรับรางวัลคือคุณเฉิน หมิง ฉวน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ผลักดันการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555