กิจกรรมบริจาคโลหิต  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา