สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเงิน จำนวน 5,000 บาท ในการจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านและสนับสนุนงบประมาณเจัดเลี้ยงอาหาร ให้กับชุมชน หมู่ 13 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา