บ้านปลาธนาคารปู  
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบวชแม่น้ำบางปะกง ครั้งที่ 7 ณ วัดคงคาราม(บน) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา