กิจกรรมบริจาคโลหิต  
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา